Technische wetenschappen

1ste graad TSO
1ste jaar
#f05770

“Hallo, mijn naam is Arne. Vorig jaar kreeg ik in de paasvakantie thuis de infobrochure van het VTI Diksmuide. 

Er was een open dag in de maand mei. Ik daarheen! Amai, wat een ‘coole’ school en wat een keuze aan studierichtingen. Er was een grote speelplaats waarrond alle vaklokalen en werkplaatsklassen gelegen zijn! Ook het groene voetbalveld sprak tot mijn verbeelding, want in mijn vrije tijd speel ik voetbal bij de jeugdploeg in onze gemeente. Ik zag daar mezelf al als leerling les volgen en droomde ervan om later een leuk beroep uit te oefenen! 

Mijn keuze stond vast en in september begon ik in het eerste jaar A. Ik was er natuurlijk niet alleen. Er waren nog leerlingen van mijn vorige school en een heleboel nieuwe gezichten. Dat zijn nu ook mijn vrienden! Ik koos het eerste jaar TW (technische wetenschappen).
Op de lagere school was ik goed in wiskunde, maar techniek en handvaardigheid vond ik toen ook al tof!”

Eerste jaar TW  
aardrijkskunde 2
Frans 4
geschiedenis 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 5
plastische opvoeding 2
techniek 2
wiskunde 4
technische activiteiten 4
studie 1
contactuur 1
totaal urenpakket per week 33

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleidingen voorzien.