Mechanische Vormgevingstechnieken

3de graad TSO
5de en 6de jaar
#f15f4c

Toekomstmogelijkheden

• Het 7de specialisatiejaar fotolassen.

• De arbeidsmarkt: in de nijverheid kan je terecht als gereedschapsmaker, draaier, frezer, CNC-operator, onderhoudstechnicus... Je komt ook in aanmerking voor een technisch-commerciële functie in toeleveringsbedrijven voor de metaalsector.

• Je kan op onze school vrijblijvend een opleiding bedrijfsbeheer volgen. Met het getuigschrift kan je een eigen zaak opstarten.

• Een professionele bacheloropleiding.

Mechanische technieken 5 MVT 6 MVT
aardrijkskunde/natuurwetenschappen 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 2 2
wiskunde 2 2
totaal algemene vakken 14 14
realisaties mechanische vormgevingstechnieken 16 16
       
 Stage 2 2
totaal technische & praktische vakken 18 18
     
totaal urenpakket per week 32 32

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien.