Mechanische Technieken

2de graad TSO
3de en 4de jaar
#f15f4c

richting

• Je leert volgens de beginselen van mechanica en metaalbewerking materialen kiezen en bewerken (plooien, lassen, draaien, frezen, slijpen).

• Je leert ontwerpen herkennen en begrijpen. Daarna leer je geschikte materialen, componenten en uitvoeringstechnieken kiezen en het ontwerp realiseren.

• In de 3de graad is mechanische vormgevingstechnieken vooral praktisch gericht.

• Om de getekende mechanische onderdelen vorm te geven, gebruik je zowel conventionele als CNC-gestuurde machines.

• Via een bedrijfsstage kom je in direct contact met de realiteit van het bedrijfsleven.

• Na het zesde jaar behaal je het diploma secundair onderwijs.

Mechanische technieken 3 MT 4 MT
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
totaal algemene vakken 18 18
realisatie mechanische constructies 14 14
        
        
totaal technische en praktische vakken 14 14
totaal urenpakket per week 32 32

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien. 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop in de lessen.