Mechanische Technieken

2de graad TSO
3de en 4de jaar
#f15f4c

richting

• Je leert volgens de beginselen van mechanica en metaalbewerking materialen kiezen en bewerken (plooien, lassen, draaien, frezen, slijpen).

• Je leert ontwerpen herkennen en begrijpen. Daarna leer je geschikte materialen, componenten en uitvoeringstechnieken kiezen en het ontwerp realiseren.

• In de 3de graad is mechanische vormgevingstechnieken vooral praktisch gericht.

• Om de getekende mechanische onderdelen vorm te geven, gebruik je zowel conventionele als CNC-gestuurde machines.

• Via een bedrijfsstage kom je in direct contact met de realiteit van het bedrijfsleven.

• Na het zesde jaar behaal je het diploma secundair onderwijs.

Mechanische technieken 3 MT 4 MT
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
totaal algemene vakken 18 18
realisatie mechanische constructies    
     TV RMC 8 8
     PV RMC 6 6
totaal technische en praktische vakken 14 14
totaal urenpakket per week 32 32

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien. 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop in de lessen.