Lassen - Constructie

3de graad BSO
5de en 6de jaar
#f15f4c

Toekomstmogelijkheden

• Je kunt nog een zevende specialisatiejaar fotolassen volgen. Na het volgen van het zevende specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. De opleiding bedrijfsbeheer start in het zesde jaar en wordt afgerond in het zevende specialisatiejaar. Met het getuigschrift kan je een eigen zaak opstarten.

• De arbeidsmarkt: na vier jaar studie en praktijk ben je een volwaardig lasser en constructiearbeider.

Lassen - constructie 5 LC 6 LC
Frans 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
maatchappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
totaal algemene vakken 9 9
lassen - constructie 23 21
      
        
    Stage - 2
totaal technische & praktische vakken 23 23
     
totaal urenpakket per week 32 32

Voor alle vakken worden er indine nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien.