Industriële Wetenschappen

3de graad TSO
5de en 6de jaar
#c160a5

Toekomstmogelijkheden

• Een professionele/academische bachelor/masteropleiding met een sterk wiskundige en technisch-wetenschappelijke inslag (bv. elektronica, ICT, elektromechanica, luchtvaart, autotechnologie, ontwerp- en productietechnologie, energietechnologie...)

• Een professionele/academische bachelor/masteropleiding in de sociale sector, onderwijs ...

Industriële wetenschappen 5 IW 6 IW
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 3 3
wiskunde 8 8
totaal algemene vakken 21 21
toegepaste wetenschappen en engineering 9 9
toegapaste biologie 1 0
toegepaste chemie 1 2
toegepaste fysica 2 2
totaal technische vakken 13 13
totaal urenpakket per week 34 34

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien. 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop in de lessen.