Hout

2de graad BSO
3de en 4de jaar
#fcba61

richting

• In deze richting wordt er vooral aandacht besteed aan hout als constructiemateriaal

• Op een praktische manier leer je de eigenschappen en de mogelijkheden van de meest gebruikte houtmaterialen kennen.

• Je zet je eerste stappen in timmerwerken en schrijnwerkerij en in het maken van kleine meubelen.

• Onder begeleiding leer je volwaardige uitvoeringen ontleden, realiseren, afwerken en plaatsen.

• Je leert het productieproces voorbereiden: opmeten, schetsen, tekenen (computer).

• Je leert houtbewerkingsmachines instellen en bedienen.

• Je doet extra werkervaring op tijdens de stages.

• Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift van het secundair onderwijs.

Hout 3 H 4 H
Frans 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
wiskunde 2 2
totaal algemene vakken 11 11
realisaties hout 21 21
        
      
totaal technische & praktische vakken 21 21
totaal urenpakket per week 32 32

Voor alle vakken wroden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien.