Elektrische installaties

2de graad BSO
3de en 4de jaar
#4ac9f3

richting

• In deze praktisch gerichte studierichting verwerf je het grootste deel van de competenties om de elektriciteit in een nieuwe woning te installeren of een bestaande residentiële installatie te renoveren.

• In de 3e graad leer je competenties voor het installeren en renoveren van meer complexe residentiële installaties (bv. domotica) en van industriële installaties.

• Na het zesde jaar behaal je het getuigschrift van het secundair onderwijs.

Elektrische installaties 3 EI 4 EI
Frans 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
wiskunde 2 2
totaal algemene vakken 11 11
realisaties elektrische installaties 21 21
    TV REI    
     PV REI    
totaal technische & praktische vakken 21 21
totaal urenpakket per week 32 32

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien.