Elektrische Installaties

3de graad BSO
5de en 6de jaar
#4ac9f3

toekomstmogelijkheden

• Het zevende specialisatiejaar industriële elektriciteit. Na het volgen van het zevende specialisatiejaar behaal je het diploma secundair onderwijs. De opleiding bedrijfsbeheer start in het zesde jaar en wordt afgerond in het zevende specialisatiejaar. Met het getuigschrift kan je een eigen zaak opstarten.

• De arbeidsmarkt:
· residentieel elektrotechnisch installateur
· industrieel elektrotechnisch installateur
· bordenbouwer

Elektrische installaties

5 EI

6 EI
Frans 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
totaal algemene vakken 9 9
realisaties elektrische installaties 23 21
     TV REI    
     PV REI    
     PV stage - 2
totaal technische & praktische vakken 23 23
bedrijfsbeheer (vrije keuze) - 2
totaal urenpakket per week 32 32

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien.