Basismechanica

2de graad BSO
3de en 4de jaar
#f15f4c

richting

•Je maakt kennis met basibegrippen uit de elektriciteit en de mechanica;

• Je maakt kennis met de moderne technologie binnen het vakgebied;

• Je maakt kennis met 3D-ontwerpen en uitvoeringen;

• Je leert basisvaardigheden aan van moderne verbindingstechnieken met verschillende soorten materialen binnen het vakgebied;

• Je leert moderne vormgevingstechnieken infoefenen;

• Je leert onderhoudstechnieken toepassen op diverse systemen;

• Je leert monteren en demonteren om het werkingsprincipe van sytemen beter te kunnen begrijpen;
   je verwerft de noodzakelijke attitudes met speciale aandacht voor het veilig handelen,
   het zorg dragen voor het milieu
   en het zorg dragen voor de eigen gezondheid en die van anderen;
   door het bijsturen van zijn planning leert hij verantwoordelijkheid opnemen.

Basismechanica 3 BM 4 BM
Frans 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke vorming 2 2
Nederlands 2 2
wiskunde 2 2
totaal algemene vakken 11 11
realisaties basismechanica 21 21
      
       
totaal technische & praktische vakken 21 21
totaal urenpakket per week 32 32

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien.