Verzorging - Voeding

2de graad BSO
3de en 4de jaar
#b2d45b

richting

• In de praktijkgerichte lessen ‘verzorging-voeding’ wordt aandacht besteed aan ‘zorg voor voeding’ en ‘zorg voor woon- en leefomgeving’.

• In de lessen gaat ook veel aandacht naar persoonlijke hygiëne, algemene gezondheidsopvoeding en omgangskunde. Zowel de zorg voor je eigen persoon als de zorg voor het welzijn van de mensen uit je onmiddellijke omgeving zijn hierbij belangrijk.

• In de derde graad verwerf je ondersteunende kennis en vaardigheden op verzorgend, pedagogisch, sociaal en huishoudelijk vlak.

• Je leert een totaalzorg bieden op maat van jonge en oudere mensen.

• Via stages doe je praktijkervaring op om als verzorgende te kunnen werken in de ouderenzorg, kinderopvang en thuiszorg.

• Je wordt voorbereid op het werken als verzorgende en/of het doorstromen naar meer specifieke opleidingen.

Verzorging - voeding 3 VV 4 VV
Frans 2 2
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke vorming 2 2
muzikale opvoeding 1 1
Nederlands 2 2
plastische opvoeding 2 2
wiskunde 2 2
totaal algemene vakken 15 15
toegepaste informatica 1 1
verzorging - voeding    
directe zorg 6 6
communicatie    
gezond en wel    
indirecte zorg 7 7
voeding, textiel, interieurzorg    
integratie 3 3
totaal technische & praktische vakken 17 17
totaal urenpakket per week 32 32

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien.