Thuis- en bejaardenzorg / zorgkundige

3de graad BSO
7de jaar
#b2d45b

richting

• Via dit specialisatiejaar kan je je opleiding verdiepen doorheen studie en stage.

• Je maakt kennis met de zorgvragers op verschillende afdelingen van het ziekenhuis of het rust- en verzorgingstehuis zoals revalidatie, geriatrie, psychogeriatrie....

• Je maakt kennis met de thuiszorg waar zelfstandigheid een vereiste is.

• Je leert de wereld van de zorgvragers met hun fysieke en psychische problematiek kennen. Je leert dat voor hen wonen/leven, zorgen en omgaan een eigen aanpak vraagt.

• Na het zevende jaar behaal je het diploma secundair onderwijs.

toekomstmogelijkheden

• De arbeidsmarkt: Je kan tewerkgesteld worden als
· zorgkundige in een rust- en verzorgingstehuis
· zorgkundige in de thuiszorg
· zorgkundige onder de verantwoordelijkheid van een verpleegkundige in een ziekenhuis en in de thuisverpleging

• Het het getuigschrift bedrijfsbeheer kan je je vestigen als zelfstandig onthaalmoeder.

• het volgen van een 7de specialisatiejaar TSO

• HBO verpleegkunde

• Een professionele bacheloropleiding in o.a. de medische sector, de onderwijssector...

Zevende jaar TBZ/ZK  
Frans 2
expressie 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
maatschappelijke vorming 2
Nederlands 2
totaal algemene vakken 12
thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige  
directe zorg 5
zorg  
contact en communicatie  
indirecte zorg 2
voeding, textiel en interieurzorg  
integratie 3
stage 10
totaal technische en praktische vakken 20
   
totaal urenpakket per week 32

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien.