Sociale en Technische Wetenschappen

2de graad TSO
3de en 4de jaar
#b2d45b

richting

• Je verkent de wisselwerking mens, voeding en milieu.

• Je ontwikkelt een aantal competenties. Zo ga je binnen een welomschreven opdracht :

· sociaal- en natuurwetenschappelijke onderwerp en onderzoeken

· een persoonsgebonden activiteit voor een groep organiseren

· een maaltijd voor een groep plannen, voorbereiden en bereiden

· een presentatie brengen voor een groep

Dit alles voer je uit tijdens het werken met integrale opdrachten. Centraal hierin staat de component “voeding”.

• Je krijgt een wetenschappelijke onderbouwing vanuit natuurwetenschappelijke en sociale wetenschappen.

• Je krijgt een goede algemene vorming die je voorbereidt op verdere studies.

Sociale en technische wetenschappen 3 STW 4 STW
aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
informatica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
totaal algemene vakken 19 19
integrale opdrachten 6 6
natuurwetenschappen 4 4
sociale wetenschappen 3 3
totaal technische en praktische vakken 13 13
studie 1 1
totaal urenpakket per week 33 33

Voor alle vakken wroden erindien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien.

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop in de lessen.