Kantoor - verkoop & Verzorging - voeding

1ste graad BSO
2de jaar
#f05770

Van het eerste jaar B gezinstechnieken kan Jana overgaan naar het beroepsvoorbereidend jaar (BVL). Zij kiest voor het beroepenveld kantoor-verkoop/
verzorging-voeding.

Tweede jaar KVVV  
Frans 2
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
maatschappelijke vorming 2
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
plastische opvoeding 2
wiskunde 3
ICT- en klaviervaardigheden 2
initiatie administratie, retail en logistiek 2
personenzorg 3
zorg voor leef- en woonsituatie 2
zorg voor voeding 3
totaal urenpakket per week 32

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien.