Handel- Marketing & Ondernemen

3de graad TSO
5de en 6de jaar
#03b29f

richting

• De studierichting handel (ondernemen&IT/marketing en ondernemen) is de meest polyvalente studierichting uit het studiegebied handel.

• Je krijgt een uitgebreide studie van de dubbele boekhouding van een kleine- en middelgrote onderneming (KMO) en maakt kennis met commerciële documenten.

• Je maakt kennis met verschillende softwarepakketten. Je leert een tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakket gebruiken.

• Op een zelfstandige wijze maak je nader kennis met een bedrijf.

• Een stevig pakket talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits), waarbij zowel de mondelinge als de schriftelijke component aan bod komen, ondersteunt het geheel.

• Na het zesde jaar behaal je het diploma secundair onderwijs en het getuigschrift van bedrijfsbeheer.

Toekomstmogelijkheden

• een professionele bacheloropleiding o.a. in het economisch studiegebied (accountancy, financiewezen, marketing, rechtspraktijk…), in de lerarenopleiding, in de paramedische of sociale sector…

• het derde jaar van de derde graad TSO handel

• de arbeidsmarkt: Je bent opgeleid voor een commerciële of administratieve loopbaan in de overheidsdienst, het bedrijfsleven of de dienstensector.

 

 

 

 

Handel 5 MO 6 MO
aardrijkskunde 1 1
Duits 2 2
Engels 3 3
Frans 4 4
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 1 0
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
totaal algemene vakken 23 22
bedrijfseconomie 9 9
toegepaste informatica 0 1
totaal technische vakken 9 10
studie 1 1
totaal urenpakket per week 33 33

Voor alle vakken wroden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien. 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop in de lessen.