Handel- Marketing & Ondernemen

2de graad TSO
3de en 4de jaar
#03b29f

Richting

• De studierichting handel (ondernemen & IT/marketing en ondernemen) is de meest polyvalente studierichting uit het studiegebied handel.

• Je krijgt een uitgebreide studie van de dubbele boekhouding en maakt kennis met commerciële documenten.

• Je maakt kennis met verschillende softwarepakketten. Je leert een tekstverwerker, rekenblad, gegevensblad en presentatiepakket gebruiken.

• Een stevig pakket talen (Nederlands, Frans, Engels en Duits), waarbij zowel de mondelinge als de schriftelijke component aan bod komen, ondersteunt het geheel.

• Na het zesde jaar behaal je het diploma secundair onderwijs en het getuigschrift van bedrijfsbeheer.

Handel 3 MO 4 MO
aardrijkskunde 1 1
Duits - 1
Engels 2 2
Frans 4 4
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
informatica 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 2 2
Nederlands 4 4
wiskunde 4 4
totaal algemene vakken 24 25
bedrijfseconomie 6 6
toegepaste informatica 2 1
totaal technische vakken 8 7
studie 1 1
totaal urenpakket per week 33 33

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien. 

Iedere leerling maakt gebruik van een eigen laptop in de lessen.