Gezins- & kantoortechnieken

1ste graad BSO
1ste jaar
#f05770

Voor sommige leerlingen is het eerste jaar A echt te zwaar. In het zesde jaar van de basisschool hadden ze het al moeilijk of ze zijn ernstig achterop geraakt door problemen met taal of rekenen. Soms komen ze uit een school voor BLO. Het zijn meestal handige jongens en meisjes, maar ze hebben er nood aan om in kleine klasgroepjes geholpen te worden. Daarvoor is het eerste jaar B ideaal! De leerkrachten daar hebben veel ervaring en geduld: ze proberen de leerlingen individueel een goede werkhouding bij te brengen!

“Ik ben Jana! Vorig jaar zat ik nog in het zesde jaar, maar ik had het erg moeilijk met taal. Ik kan geen uren aan een stuk stilzitten en van buiten leren! Nu krijg ik iedere week 3 uur gezinstechnieken en dat vind ik echt plezant! Volgend jaar ga ik naar het tweede jaar kantoor-verkoop/verzorging-voeding.
Ik denk dat ik later iets zal doen in de verzorging. Ik zie heel graag baby’tjes en ga soms babysitten. Gelukkig moet ik nog niet direct kiezen! Ik ben pas 13 en mama vindt dat ik er nog eens goed moet over nadenken.”

Eerste jaar GT&KT  
Frans 1
godsdienst 2
lichamelijke opvoeding 2
maatschappelijke opvoeding 3
muzikale opvoeding 1
natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
plastische opvoeding 3
techniek 6
wiskunde 4
kantoortechnieken 2
gezinstechnieken 2
totaal urenpakket per week 32

Voor alle vakken worden er indien nodig inhaallessen en/of individuele studiebegeleiding voorzien.