Team

Honger naar kennis? Wij bieden je krachtig voedsel!

Een uitgebreid team staat voor jullie klaar: de directie, het middenkader, de leerkrachten, de opvoeders,... We kijken ernaar uit om jullie een goede basis te geven om samen met jullie op stap te gaan!

Scholengroep

Onze school maakt deel uit van de scholengroep Sint-Niklaas Diksmuide. Hiertoe behoren de Vrij Secundaire Scholen van Diksmuide, namelijk het Sint-Aloysiuscollege en het Vrij Technisch Instituut.

Beide scholen worden beheerd door het schoolbestuur van de vzw Katholiek Secundair Onderwijs Diksmuide

Voorzitter:                                           

E.H. Wilfried Jonckheere
St.-Niklaasstraat 9
8600 Diksmuide
051 50 02 73

 

Bestuur

De voorzitter

E.H. Wilfried Jonckheere, Diksmuide

De leden

Boone Jozef Cool Geert, Keiem 

De Keyrel Palmer, Diksmuide

Dournez Nele, Diksmuide

Maes Daniël, Diksmuide

Van de Walle Piet, Handzame

Vanassche Johan, Houthulst

Vande Woude Georges, Pervijze

Vanderscheuren Luc, Diksmuide

Vergauwe Eric, Diksmuide

De directeurs

Laleman Bart, Beerst

De Keyser Isabelle, Moorslede  

 

Directie en beleidsondersteunend middenkader

Directie

Bart Laleman

Algemeen directeur                                                                               

bart.laleman@vtidiksmuide.be

Tommy Es

Technisch directeur

tommy.es@vtidiksmuide.be

Beleidsondersteunend middenkader

ICT-coördinatoren                                                                       

Egide Chiapponi

Jeroen Lauwyck

Andy Vens

Preventie adviseur

Jürgen Desmedt

Karien Tyteca (administratieve hulp)

Graadcoördinatoren

Andy Hoedt, 1ste graad

Martine Vanallemeersch, 2de graad

Bernard Buyse, 3de graad

Coördinatie ondersteunend personeel

Nick Gelein-Vermeulen

Mentoraat

Bernard Buyse

Stefaan Van Bockstael

Yasmine Haeve

Kenneth Kimpe

Externe stagecoördinatie

Karien Tyteca

Coördinatie cel leerlingenbegeleiding

Eddy Decaestecker

Karel Degryse

Coördinatie pestwerkgroep

Gert Vandenberghe

Tine Loncke

Coördinatie GOK

Andy Hoedt

Technisch coördinator elektriciteit

Wesley Lamote

Technisch coördinator hout

Stefaan Van Bockstael

Technisch coördinator mechanica/lassen

Marc Vanhoucke

Technisch coördinator 1° graad nijverheid

Yasmine Haeve

Coördinatie handel

Ann Maertens

Coördinatie kantoor

Valerie Vanacker

Coördinatie personenzorg TSO - STW

Martine Vanallemeersch

Coördinatie personenzorg BSO - verzorging

Björn Vannieuwenhuyse

 

Ondersteunend personeel

Covemaeker Daevid                                                         

opvoeder

Decaestecker Eddy

leerlingenbegeleider

Decaestecker Lander

opvoeder

De Gryse Karel

opvoeder

Demeulenaere Mieke

boekhouding

Devaere Jan

onderhoudspersoneel

Gelein - Vermeulen Nick

opvoeder

Kindt Pieter

opvoeder

Maes Marino

opvoeder

Monteyne Mieke

opvoeder

Portier Bart

opvoeder

Van Acker Mieke

administratief bediende

Vandevyvere Bénédicte

opvoeder 

Verhaege Kenny

opvoeder

Klassenleerkrachten 2017-2018

Graadcoördinator eerste graad: Andy Hoedt

1 Ha-STVb                                                           

Stephanie Maes

1 STEM+

Andy Hoedt

1 STVa

Katrien Depoorter

1 TWa

Gert Vandenberghe

1 ST +1 TWb

Céline Vanwalleghem

1 GKTa

Tine Loncke 

1 GKTb - 1 NTb

Jolien Vanbiervliet

1 NTa Arne Boey

1 NTc           

Tine Vanacker

2 Ha - 2 STVb                                                           

Véronique Buggenhout

2 STVa           

Ireen Desender

2 STEM+

Kirsten Brackx - Yasmine Haeve

2 BH - ME+

Robrecht Deman

2 ME

Tobias Noë

2 EHMa

Frederik Loncke

2 EHMb

Inge Ameel

2 EHMc

Maaike Barbary

2 KVVV

Sandrine Godderis

Graadcoördinator tweede graad: Martine Vanallemeersch

3 EM                                                                         

Kris Cool

3 MO

Ilke De Roy

3 IW

Jeroen Doornaert

3 STW

Greet Vermeulen

3 ET

Johan Garwig

3 HT

Pieter Van Bockstael

3 MT

Koen Geldof

3 BM

Wim Borra

3 EI

Olivier Vermote

3 H

Peter Vlaeminck

3 OR

Katia Laurens

3 VV

Katia Laurens

4 EM                                                                   

Koen Laleman

4 MO

Koen Van de Voorde

4 IW

Philip Bossée

4 STWa

Vicky Vandenberghe

4 STWb Xandrien Depcikere

4 ET

Yoeri Moerenhout

4 HT

Siebrand Verhaeghe

4 MT

Valérie Decroix

4 BMa

Jan Gekiere

4 BMb

Jan Gekiere

4 EI

Olivier Vermote

4 H

Bart Van Acker

4 KT

Diederik Verstraete

4 VV

Diederik Verstraete

Graadcoördinator derde graad: Bernard Buyse

5 EM                                                                                

Sven De Bruyne

5 MO

Bernard Buyse

5 IW

Pieter Vulsteke

5 STW

Thuline Deruyter

5 EIT

Andy Vens

5 HT

Bram Vanrenterghem

5 MVT

Koen Geldof

5 EI

Ward Lamsens

5 HB

Nikolaas Maertens

5 OR

Sanne Declercq

5 LCa+b

Marc Vanhoucke

5 VZ               

Veerle Bossier

6 EM                                                                       

Thomas Denoo

6 Ha             

Ann Maertens

6 IW

Jonny Dekeyser

6 STW           

Filip Declerck

6 EIT

Wesley Lamote

6 HT

Stefaan Van Bockstael

6 MVT

Wim Deraedt

6 EI

Nathan Sobrie

6 HB

Rudi De Jaegher

6 KT

Valérie Vanacker

6 LC

Benny Pauwels

6 VZ

Nele Verhaege

7 BSC                                                                          

Gudrun Picavet

7 FL

Mircea Danila

7 IE

Laurens Demeulenaere

7 KA&GB

Valérie Vanacker

7 TBZ/ZK

Veerle Bossier

 

Vakleerkrachten 2016-2017

Ameel Inge                                                                                                                                       godsdienst
Barbary Maaike Nederlands
Beerlandt Leen lichamelijke opvoeding
Bilz Renzo elektriciteit
Boey Arne aardrijkskunde
Borra Wim mechanica
Bossée Philip Frans
Bossier Veerle personenzorg
Brackx Kirsten mechanica
Braet Thibaut Frans, godsdienst, mavo
Buggenhout Veronique geschiedenis, economie
Buyse Bernard Engels, Nederlands
Cappelle Carlos mechanica
Carryn Greetje lichamelijke opvoeding
Chiapponi Egide Elektriciteit
Clauw Björn mechanica
Cool Kris wiskunde
Coupillie Koen geschiedenis, Nederlands
Danila Mircea lassen constructie
De Bruyne Sven mechanica
Declerck Filip Engels, Nederlands
Declercq Sanne economie
Decoster Rita economie
Decroix Valérie mechanica
De Jaegher Rudi hout
Dekeyser Jonny wiskunde
Deman Robrecht godsdienst
Demeulenaere Laurens elektriciteit - mechanica
Denoo Thomas elektriciteit, mechanica
Depickere Xandrien Nederlands
De Poorter Charlotte plastische opvoeding
Depoorter Katrien wiskunde
Deraedt Wim mechanica
De Roy Ilke economie
Deruytter Thuline personenzorg
De Rycke Fransie Frans
Deschoemaeker Silke natuurwetenschappen, wiskunde
Desender Ireen Nederlands
Dever Dieter lichamelijke opvoeding
De Vriendt Annelies economie, wiskunde
D'hiedt Hannelore aardrijkskunde, wiskunde
Eerebout Pieter economie, informatica
Garwig Johan elektriciteit
Gekiere Jan mechanica
Geldof Koen mechanica
Godderis Sandrine personenzorg
Gryson Xavier lichamelijke opvoeding
Haeve Yasmine techniek
Hoedt Andy wiskunde
Kimpe Kenneth natuurwetenschappen
Laleman Koen mavo, wiskunde
Lamote Wesley elektriciteit
Lamsens Ward elektriciteit, mavo
Lannoye Johan natuurwetenschappen
Larock Yenka Frans
Laurens Katia wiskunde
Lessens Jan lichamelijke opvoeding
Leyre Magali Frans
Loncke Frederik  hout
Loncke Tine plastische opvoeding
Louagie Marina Duits
Louwage Manjana muzikale opvoeding
Maertens Ann economie
Maertens Nikolaas hout
Maes Stephanie Nederlands
Mareco Stijn

lichamelijke opv., natuurwetenschappen

Moerenhout Yoeri elektriciteit, mechanica
Muylle Lynn godsdienst
Noë Tobias Nederalnds
Pauwels Benny lassen constructie
Picavet Gudron hout
Rosseel Geert elektriciteit
Sinnaeve Stijn gesschiedenis, mavo
Sijnave Wim Engels
Sobrie Nathan elektriciteit
Spiesschaert Jarryd Engels, Nederlands
Tommeleyn Charlotte personenzorg
Van Acker Bart hout
Van Acker Christine wiskunde 
Vanacker Tine techniek
Vanacker Valérie economie, Engels
Vanallemeersch Martine personenzorg
Vanbiervliet Jolien natuurwetenschappen, wiskunde
Van Bockstael Pieter hout
Van Bockstael Stefaan hout
Vandenberghe Gert wiskunde
Vandenberghe Thomas mavo
Vandenberghe Vicky natuurwetenschappen
Van de Voorde Koen Frans
Vanhevel Filip Engels, Frans
Vanhoucke Marc lassen constructie
Van Nieuwenhuyse Björn personenzorg
Vanooteghem Caroline personenzorg
Vanrenterghem Bram hout
Vanwalleghem Céline Nederlands
Vens Andy  elektriciteit
Verhaege Nele personenzorg
Verhaeghe Siebrand Engels
Vermeersch Nick Frans
Vermeulen Greta personenzorg
Vermote Olivier elecktriciteit, mechanica
Verstraete Diederik godsdienst
Vlaeminck Peter hout
Vulsteke Pieter elektriciteit, mechanica