Pastoraal

 

 

 

Ontbijt 24 oktober 1B

Op maandag 24 oktober ontbeten de leerlingen uit 1B net zoals de eerste christenen.

“Dagelijks gingen ze trouw en eensgezind naar de tempel, braken bij iemand aan huis het brood, gebruikten samen hun maaltijden in blijdschap en eenvoud van hart, [47] loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk. (Handelingen 2, 46-47)”

Het ontbijt werd gehouden in het kader van de godsdienstlessen van mevrouw Ameel.