Opvoedingsproject

Het Sint-Aloysiuscollege is samen met het Vrij Technisch Instituut ingebed in de v.z.w. Katholiek Secundair Onderwijs Diksmuide. Het opvoedingsproject is het basisreferentiekader dat de Inrichtende Macht van het KSO Diksmuide voor beide scholen heeft vastgelegd. Het is een soort beginselverklaring en bevat de pedagogische uitgangspunten voor het verstrekken van onderwijs. De afzonderlijke schoolwerkplannen van de twee scholen zijn geënt op die gemeenschappelijke uitgangspunten.

 
  1. We dragen zorg voor de unieke talenten van elke leerling met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft. 

 

  1. We zijn een katholieke dialoogschool. Vanuit onze christelijke inspiratie en in een sfeer van vertrouwen gaan we in gesprek met elkaar en gaan we op zoek naar onze eigen identiteit. We wekken belangstelling op voor levensvragen en zingeving.  

 

  1. We willen onze jongeren een kwaliteitsvolle opleiding geven die aansluit bij hun aanleg en belangstelling. We zetten ook in op het bijbrengen van een goede attitude. Een evenwichtig, gevarieerd en veelzijdig studieaanbod moet hen maximale kansen geven om te slagen in het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt. 

 

  1. We gebruiken tijdens de lessen moderne didactische middelen. We willen ons inspannen om de schoolomgeving zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. 

 

  1. We werken aan een klimaat van overleg en samenwerking in openheid en met respect voor iedereen. 

 

  1. We dragen zorg voor de wereld. We streven naar de vorming van jong volwassenen met respect voor de natuur en het milieu en met aandacht voor een gezonde levenswijze. We moedigen de leerlingen aan om zich te engageren voor sociale projecten, dichtbij en veraf. 

 

  1. We hebben aandacht voor een hartelijke sfeer zodat iedereen zich thuis kan voelen.