Historiek

1959-1969

september 1959
Onze school gaat van start als afdeling van de “Vrije Technische Scholen Sint-Idesbald-Veurne” (directeur E.H. Albert Declerck). Als naam krijgen wij “Vrije Technische Scholen Sint-Aloysius-Diksmuide”. Ook het Diksmuidse College (directeur E.H. Aubert Heyman) helpt ons patroneren. Er zijn 65 leerlingen die over twee klasgroepen verdeeld worden. Ze volgen er les in de leegstaande gebouwen van de Diksmuidse stadsschool aan het Schoolplein. Leraars van dit eerste schooljaar zijn: André Mortier, Urbain De Lameilleure, André Viaene (Veurne), Gabriël Van Canneyt, André Cornette, André Degraeve, Paul Vandepitte, Eduard Debert, E.H. Gerard Boone.

5 januari 1960
De werkplaats wordt feestelijk ingewijd. We vinden er kleine houten werkbanken, voorzien van een stalen bankschroef voor de metaalbewerking en van een houten spanschroef voor de houtbewerking. Er is ook één tafelboormachine met open aandrijving.

11, 12 en 13 april 1960
De school houdt haar eerste retraite (bezinning) in de werkplaats. Er is een pater, er zijn liederen en lezingen, er is paasbiecht en communie.

26 mei 1960
Op Hemelvaartsdag organiseren wij onze eerste Open Dag. Onze school boezemt onmiddellijk vertrouwen in bij de vele bezoekers.

2 juni 1960
De leerlingen gaan op schoolreis en bezoeken Beloeil, de Kluisberg, Tiegem en Dadizele.

30 juni 1960
In zaal Onze Kring in de Wilgendijk beleven onze leerlingen hun eerste “plechtige prijsuitreiking”.

Begin augustus 1960
Het bisdom benoemt E.H. Georges Obin tot prefect aan de school. Hij bereddert er de dagdagelijkse beslommeringen.

1 september 1960

De school start haar 2e jaar met 94 leerlingen, verdeeld over 4 klasgroepen.
Na het eerste jaar (oriëntatiejaar) kunnen onze jongeren kiezen voor een technische richting (A3) of een beroepsrichting (A4), telkens in de studierichting mechanica.

Augustus 1961
Ons eerste nummertje van ‘Contact’ verschijnt.

September 1961
De school krijgt een nieuwe naam en wordt ‘Vrij Technisch Instituut Sint-Aloysius - Diksmuide’. (Later verdwijnt de heiligennaam).

1961-1962-1963
Het machinepark wordt steeds verder uitgebreid, via zware investeringen. Er komt ook een nieuw en groot werkplaatsencomplex, evenwijdig met de Ijzerlaan.

30 juni 1963
Ons VTI reikt de eerste diploma’s en brevetten uit aan zijn afgestudeerde leerlingen. Ze zijn met 24. Fernand Deswarte is laureaat in de A3, zijn broer Gilbert in de A4. De personeelsleden zijn op dit ogenblik: E.H. Georges Obin, secretaris Daniël Maes, de leerkrachten André Mortier, Urbain De Lameilleure, André Cornette, André Behaeghel, Valère Devos, Frans Vandermarcke, Michel Maeckelbergh, Marcel Pynebrouck, Walter Jodts, Sylvère Hongenae, Herman Gesquière, Jozef Hondekijn, René Symoen, Rogier Van Collie en Valère Dessein.

1964 – 1965 – 1966
Er worden zware investeringen gedaan in de afdeling mechanica. Het machinepark wordt hierbij sterk uitgebreid.

5 augustus 1967
Prefect E.H. Georges Obin wordt door zijn bisschop tot directeur aan het VTI benoemd. De school is nu volledig autonoom geworden.

1 september 1967
De school start een afdeling A2-mechanica. Hierdoor bezit het VTI nu een hogere cyclus. Opnieuw wordt heel wat geïnvesteerd, zodat men de industriële uitdagingen van dit ogenblik aankan.

1 september 1967
Leraar Etienne Deseyne start met de afdeling A3-houtbewerking. Deze nieuwe studierichting is aanvankelijk van uiterst primitief materiaal voorzien.

Oktober 1967
De eerste houtbewerkingsmachine wordt aangekocht. Nu kan het hout voor de oefeningen machinaal voorbereid worden.

Najaar 1967 – voorjaar 1968
De werkplaats houtbewerking wordt nu steeds beter uitgebouwd, het machinepark krijgt een modern uitzicht.

2 januari 1968
Gerard Sanders wordt onze eerste onderhoudswerkman (tot 1981).

September 1968
Leraar Gerard Boussemaere, industrieel ingenieur, wordt het boegbeeld van de A2-afdeling mechanica.

September 1968
Leraar Rogier Van Collie wordt aangesteld tot werkmeester. Hij krijgt de opdracht om de technische activiteiten van alle afdelingen te coördineren.

1 september 1968
Onder impuls van de KAJ start leraar René Symoen de “Kernwerking”, een soort voorloper van de “leerlingenraad”. Vele jaren lang (tot begin de 80-er jaren) organiseren de leerlingen van 5e en 6e jaren allerlei parascolaire activiteiten. De Kernwerking geeft ook een eigen schoolkrantje uit (tot 1982). Het draagt de titel “O.K.”, wat staat voor “Onze Krant”.

September - oktober 1968
Leraars Herman Demoen en Jozef Hondekijn worden de bezielers van SOVTI (Sport en Ontspanning VTI). De nieuwe vereniging organiseert weldra voetbalwedstrijden, volleybalmatchen, wielertoerisme.

Voorjaar 1969
Er wordt een “dia-sono-montage” samengesteld. Mooie dia’s en aangepaste muziek geven een beeld van het dagdagelijkse leven binnen het VTI. De montage wordt vele jaren getoond in talrijke gemeenten van het Diksmuidse en vormt een stevige uiting van public relations.

3 mei 1969
Schoolpionier André Mortier ziet de kans schoon om een Oudleerlingenbond op te starten. De vereniging start goed maar houdt na enkele jaren op te bestaan.

15 mei 1969
Ons VTI organiseert een groots schoolavondfeest onder de naam Elmeho (Elektriciteit, mechanica, hout).

1 september 1969
De A2-afdeling Elektriciteit wordt opgestart. Leraar Jozef Hondekijn, industrieel ingenieur, wordt er de stuwende kracht. Ook hier zijn de huisvesting en de uitrusting aanvankelijk heel primitief.

1970-1979

1 maart 1970
Romain Vandoorne volgt Rogier Van Collie op als “werkmeester”. De functie verandert een paar keer van naam: “werkplaatsleider” en op heden “technisch adviseur-coördinator”.

Mei 1970
De reis naar Parijs wordt voor de eerste maal ingericht. Tijdens een ééndaagse uitstap bezoeken de leerlingen van 3A2 Mechanica de Lichtstad, onder leiding van leraren Jan Verstraete en René Symoen.

1970-1971
De afdeling Elektriciteit wordt geleidelijk voorzien van de nodige infrastructuur.

1 september 1972
Leraar Maurice Goeman brengt de eerste NC-sturing binnen onze school. Ettelijke maanden later is ons VTI de eerste technische school in Vlaanderen die over een NC-geprogrammeerde machine met optische ponsbandlezer beschikt.

1972
De school barst uit haar voegen. Er moeten dringend nieuwe bronnen aangeboord worden om iedereen te kunnen huisvesten. Twee tekenklassen van het VTI krijgen onderdak in het verkrotte en leegstaande gebouw van het Sint-Jansrusthuis. Ook de oude gebouwen van “Onze Kring” in de Wilgendijk worden ingeschakeld.

28 november 1972
De toenmalige directieraad (E.H. Obin, Romain Vandoorne, André Mortier, Rogier Van Collie, René Symoen en Herman Demoen) komt op bezoek bij Mgr. Desmedt. De bisschop belooft de school zijn volle steun voor de toekomst.

1973
Onze school gaat op zoek naar een geschikt bouwterrein en naar interessante leningsvoorwaarden. De toekomstige vestiging van het “nieuw” VTI wordt bepaald in de Cardijnlaan, waar een groot stuk bouwgrond wordt aangekocht.

1974-1976
De administratieve molen draait nu wel heel langzaam. De goedkeuring van de lening via het waarborgfonds laat op zich wachten. Tenslotte kan Romain Vandoorne, met de hulp van CVP-politicus Wilfried Martens, de zaak in orde krijgen.

1977
Er vinden nu wekelijkse werkvergaderingen met de bouwheer, de architect, de ingenieurs van het studiebureau en de aannemers plaats. De bouwwerken voor een nieuw scholencomplex gaan van start.

Paasvakantie 1978
Het VTI verlaat het vertrouwde Schoolplein en verhuist naar zijn locatie aan de Cardijnlaan.

27 mei 1978
De nieuwe schoolgebouwen worden plechtig ingewijd. het programma: een welkomstwoord door directeur Obin, een korte historiek door leraar René Symoen, een plechtige inzegening door Mgr. Eugeen Laridon. Vele prominenten uit de onderwijswereld zijn aanwezig, samen met heel wat geestelijke en burgerlijke overheden.

16 maart 1979
Ons VTI beleeft zijn eerste sportdag op sportplein Zonnestraal. De volledige school neemt deel aan een atletiekmeeting waarbij 10 atletiekdisciplines aan bod komen. Sportleerkrachten Herman Demoen en André Viaene leiden alles in goede banen.

1980-1989

1980-1981
Onze schoolgemeenschap geniet volop van de nieuwe accommodaties aan de Cardijnlaan. Het VTI kan op technologisch gebied nu volop wedijveren met elke technische school van het bisdom.

1 september 1981
De hogere beroepsafdeling Lassen-Constructie gaat van start. Leraren Eddy Malfait en Etienne Vansteenlandt worden er de pioniers.

1 september 1982
Een revolutionair gebeuren: onze deuren gaan open voor meisjesleerlingen. Een studierichting Sociaal-Technische wordt opgericht: 10 meisjes schrijven zich in. Ook vijf vrouwelijke leerkrachten doen hun intrede: Christiane Carette, Hilde Vangheluwe, Marijke De Wolf, Marie-Jeanne Beke en Annie Dejonckheere. De naam Sociaal-Technische wordt later gewijzigd in Sociale en Technische Wetenschappen (1990).

1 september 1982
Oprichting van een 7e specialisatiejaar Industriële Computertechnieken. Na een tiental jaar verdwijnt deze studierichting (1994).

1 september 1983
Onze school stapt in het type I of VSO (Vernieuwd Secundair Onderwijs). In de lege gebouwen van het Sint-Niklaasinstituut richten het College en het VTI een vorm van “Middenschool” op. Mevrouw Miriam D‘Haene wordt de plaatselijke verantwoordelijke.

1 september 1983
Het VTI fuseert met het Sint-Niklaasinstituut en neemt ook de meisjesinstituten van Pervijze, Vladslo en Merkem over.

1 september 1983
De school krijgt er de afdeling Kleding bij en Zuster Geneviève coördineert de hele zaak.

Mei 1984
Het VTI organiseert een eerste Crea-modeshow. Het wordt een massaspel met modedefilé, choreografie, bindteksten, sketches.

Mei 1984
Onze school viert zijn zilveren jubileum met een verzorgde Academische Zitting. Heel wat prominenten en bedrijfsleiders wonen de viering bij, tot zelfs de directeur van het Katholiek Onderwijs, E.P. Boone.

1 september 1985
Er wordt een afdeling Personenzorg opgericht. Ook de 2e graad Elektromechanica komt tot stand.

Mei 1985
Onze zesdes van het Sociaal-Technische trekken voor een driedaagse reis naar Londen onder begeleiding van Christiane Carette en René Symoen.

1 september 1986
Aan het VTI start men met een 7e specialisatiejaar Motorenonderhoud. Leraar Marc Vanhoucke wordt hier het duiveltje-doet-al. Na enkele jaren houdt dit specialisatiejaar er mee op (1994).

1 september 1986
Ons VTI ziet het ontstaan van een autonome afdeling BSO-Houtbewerking.

1986-1987
Het hoopvol gestarte VSO beleeft zijn laatste schooljaar. Na veel spanningen gaan College en VTI opnieuw elk hun eigen weg.

1 september 1987
Binnen het VTI verschijnt de afdeling Handel en Administratie. Lerares Rita Decoster wordt hier de pionier. De richting krijgt later een nieuwe naam: Handel

1 september 1987
Zuster Marie-Ignace wordt werkmeesteres voor de “zachte” studierichtingen.

1 september 1987
Personenzorg krijgt een verlengstuk, door de oprichting van de richting Ontvangst en Bediening. Later wordt de naam gewijzigd in Organisatiehulp (1991).

1 september 1987
Industriële Wetenschappen gaat van start in de 3e graad. Leraar Jonny Dekeyser zorgt voor een stevig wiskundig fundament bij zijn leerlingen.

1 september 1987
Zowel ons TSO-Hout als ons BSO-Houtbewerking krijgen hun bovenbouw in de derde graad.

1988
Ons VTI bloeit in al zijn studierichtingen. Het leerlingenaantal is heel omvangrijk geworden en ook het lerarenkorps breidt verder uit.

Voorjaar 1989
Leerlinge Isabelle Vandenbroele uit onze Kleding wint de “Mode Grand Prix” van het blad Neue Mode in München. Spijtig genoeg gaat onze afdeling Kleding weldra ten onder, door de crisis in de textielnijverheid (1992).

11 maart 1989
Het VTI start zijn viering “30 jaar jong”. Een heus feestprogramma wordt uitgewerkt: eucharistieviering met Mgr. Vangheluwe, quiz, kaarting, volksspelen, barbecue…

3 mei 1989
Premier Wilfried Martens bezoekt onze school.

1 september 1989
Weer verschijnt een nieuwe klas: een 7e specialisatiejaar Industriële Schrijnwerkerij. Ook hier wordt alles na enkele jaren stopgezet (1994).

 

1990-1999

Schooljaar 1990-1991
De computer doet volop zijn intrede in de tekenlessen, via Robocad en later Robodraw.

Schooljaar 1991-1992
Romain Vandoorne bouwt in samenwerking met het VTI-personeel een heus democratiseringsproces uit. Er ontstaat een directieteam en verschillende werkgroepen zien het licht.

Schooljaar 1991-1992
De richting Elektromechanica beëindigt haar activiteit.

1 september 1993
Directeur E.H. Georges Obin neemt afscheid van het VTI, na een opdracht van meer dan 30 jaar. Hij wordt door de bisschop van Brugge tot pastoor van de Sint-Rectrudisparochie in Reninge aangesteld.

1 september 1993
Het VTI verwelkomt zijn tweede directeur: Herwig Haentjens. Hij wordt een ware ombudsman en een stevig contactpersoon met de industrie.

1993-1994
Aan het VTI gaan steeds meer werkgroepen van start. Eén van de eerste is de werkgroep “Cultuur” die onder de leiding van lerares Marijke De Wolf heel wat initiatieven neemt.

2 december 1994
Binnen het VTI wordt de nieuwe keuken in gebruik genomen. Alle lessen van de “zachte” studierichtingen kunnen nu aan de Cardijnlaan gevolgd worden.

1995-1996
De derde graad Houttechnieken krijgt een heus labo Houtbewerking. De techniciteit van dit labo vormt een stevige educatieve inbreng. Leraar Stefaan Van Bockstael geeft voor dit initiatief de start.

1995-1996
Leerkrachten Bernard Buyse en Hilde Vangheluwe (opgevolgd door Stefaan Van Bockstael) starten hun mentoraat voor de opvang en de begeleiding van nieuwe VTI-leraressen en –leraars.

1 september 1996
Door allerlei administratieve belemmeringen komt er een voorlopig einde aan de afdeling Elektriciteit.

1 september 1997
De afdeling Handel organiseert haar eerste mini-onderneming waarbij zij kaarsen produceren en verkopen onder de naam “Candle Art”.

Einde schooljaar 1997-1998
Er wordt gestart met een “Leerlingenraad”.

1 september 1998
De inrichtende machten van het VTI en van het College worden samengevoegd tot één bestuurscollege.

19 oktober 1998
Het VTI beleeft zijn eerste Milieudag op initiatief van lerares Christina Organe. Onze leerlingen bekijken hun omgeving met heel andere ogen. Dit milieubewustzijn is trouwens al vele jaren op onze school aanwezig dank zij leraar Michel Maeckelbergh.

12 mei 1999
Tijdens een plechtige academische zitting ter gelegenheid van 40 jaar VTI wordt het boek “Kroniek van een school” voorgesteld. De redactie bestaat uit Romain Vandoorne, Etienne Deseyne en René Symoen.

2000-2009

2000-2001

De school blaakt van enthousiasme en ziet de toekomst hoopvol tegemoet. Educatieve uitstappen, studiebezoeken, sportactiviteiten, culturele programma’s, pastorale werking … zorgen ervoor dat het VTI een “bruisende” school wordt.

1 september 2001
Ons VTI verwelkomt zijn derde directeur: Bart Laleman.

1 september 2001
De school start opnieuw met “elektriciteit”. Het wordt een studierichting Elektrotechnieken/Elektrische Installatietechnieken.

April 2002
Het systeem van de bedrijfsstages wordt verder uitgewerkt. Naast de zesdejaars nemen nu ook enkele klassen van de vijfdes deel aan deze vorming.

12 maart 2003
De pastorale werkgroep organiseert voor de eerste maal een zeer geslaagde Mondiale dag.

1 september 2003
Onze school beleeft een hoogconjunctuur. 536 leerlingen volgen les aan het VTI.

1 september 2003
Er zijn opnieuw zevende specialisatiejaren.
Een klas Organisatie-assistentie en een klas Fotolassen gaan van start.

Nieuwjaar 2004
Leraar Koen Geldof wordt de nieuwe technisch adviseur-coördinator, na het afscheid van TAC Romain Vandoorne.

Lente 2004
De school komt steeds meer in de actualiteit. De massamedia, zowel geschreven pers als radio en TV, brengen uitvoerig verslag over wat reilt en zeilt binnen de school.

19, 20 mei 2004
Het VTI viert zijn 45-jarig bestaan. Een academische zitting en een geslaagde Opendeurdag beklemtonen dit feestelijk gebeuren.

1 september 2004
De school groeit opnieuw uit haar voegen. Het leerlingenaantal is inmiddels opgeklommen tot 580.

1 september 2004
Een nieuw zevende specialisatiejaar wordt opgericht: Bijzondere Schrijnwerkconstructies. Het beroepenveld “Bouw” wordt eveneens ingericht.

1 september 2004
Een nieuw zevende specialisatiejaar wordt opgericht: Bijzondere Schrijnwerkconstructies.

Oktober 2004
Tijdens de pedagogische studiedag brengen de personeelsleden een bezoek aan de Europese culturele hoofdstad Rijsel.

Februari 2005
De leerlingen van klas 5 STW behalen met hun project ‘arm en rijk’ de eerste prijs op Technon.

1 april 2005
De schoolraad wordt opgericht. Deze vervangt de vroegere participatieraad. Deze raad wordt samengesteld uit afgevaardigden van het personeel, de leerlingen, de ouders en de lokale gemeenschap.

20 april 2005
De notariële akte wordt verleend voor de aankoop van een loods van het failliette bedrijf Carpet Yarns. De totale oppervlakte van de aangekochte grond bedraagt 75a32ca. Op het perceel staat een loods met een oppervlakte van 3000 m².

April 2005
De leerlingen van 6 STW gaan in het kader van een Twinningsproject gedurende een week op studiereis naar Marrakech (Marokko).

September 2005
Onze school telt meer dan 600 leerlingen.

Februari 2006
De leerlingen van de houtafdeling helpen een stuk geschiedenis te bewaren. Zij herstellen een noodwoning die nabij de Ijzertoren geplaatst wordt.

Maart 2006
De leerlingen van de studierichting lassen bouwen aan de Ijzertoren een “muur van granaten” met oorlogsschroot.

April 2006
Het project ‘Panamarenko’ wordt opgebouwd door de leerlingen van 3+4+5 bso.

9 maart 2006
De jaarlijkse mondiale dag start met een mondiaal ontbijt. In het kader van Broederlijk Delen treedt Ronny Mosuse op in de zalen van Salons Saint Germain voor alle leerlingen en alle personeelsleden.

April 2006
De leerlingen van 5Ha-IW nemen deel aan een LOK-project. LOK staat voor ‘Leerlingen en Oud-leerlingen in de Kijker’. Onze oud-leerlingen Michel Pollentier, Peter Farazijn en Stefaan Vermeersch werkten mee aan dit project.

Mei 2006
De afdeling houtbewerking krijgt een vernieuwd machinepark.

Mei 2006
De leerlingen van het 7de jaar gaan via een Europees project gedurende drie weken op buitenlandse stage naar Roemenië.

1 september 2006
Voor het eerst in de geschiedenis van onze school heeft het leerlingenaantal de kaap van 650 leerlingen overschreden. Er lopen 680 leerlingen school in het V.T.I..

1 september 2006
Miriam D’Haene wordt aangesteld als eerste adjunct-directeur in de geschiedenis van het V.T.I..

September 2006
Per graad wordt er een graadcoördinator aangesteld:

  • eerste graad : Jeroen Desender,
  • tweede graad : Patrick Desender,
  • derde graad : Bernard Buyse.

September 2006
Het mentoraatschap krijgt een wettelijk kader. Bernard Buyse, Veerle Maes en Stefaan Van Bockstael nemen de verantwoordelijkheid op zich om via een stappenplan doorheen het jaar de nieuwe personeelsleden en stagiairs te begeleiden.

September 2006
Onze school heeft voor de bereiding en de verdeling van de maaltijden een samenwerkingsverband afgesloten met een externe firma Scolarest.

2006-2007
Onze oud-leerling Judith Geldof (6 HA 2006) is gedurende één schooljaar AFS-studente in de VS. Dit schooljaar is Rodrigo Delabetha uit Paraguay AFS-student op onze school.

25 januari 2007
In het kader van gedichtendag worden doorheen de hele school gedichten aangebracht.

Februari 2007
Tijdens de krokusvakantie gaat Eddy Decaestecker met drie leerlingen van onze school met Damiaanactie naar Bangladesh op inleefreis.

April 2007
De leerlingen van 6 STW gaan op studiereis naar Marrakech.

Mei 2007
De leerlingen van de zevende specialisatiejaren gaan op stage-aanvullende activiteiten naar Alanya(Turkije).

1 september 2007
Twee nieuwe studierichtingen gaan van start. In de tweede graad wordt er gestart met de studierichting kantoor. In de derde graad wordt de studierichting organisatiehulp omgevormd tot de studierichting verzorging.

September 2007
Klas 6b wordt ingericht als verzorgingslokaal.

September 2007
De werkgroep ‘milieu en gezondheid’ gaat van start. Doorheen het schooljaar worden vele acties georganiseerd;

Oktober 2007
Onze schoolkrant ‘Contact’ verschijnt voortaan vier maal per jaar in een vierkleurendruk.

7 november 2007
De leerlingen van klas 5 STW organiseren een debatavond in CC-Kruispunt met als thema ‘Landbouw hier, landbouw daar, landbouw overal?’.

2007-2008
Naast de lesmomenten bruist onze school van sport- en spelactiviteiten.

30 januari 2008
Matthias Grymonprez, leerling uit het 6de jaar elektrische installatietechnieken behaalt de eerste plaats in de provinciale Elektro Challenge.

23 februari 2008
De vijfde editie van onze schoolfuif ‘Eskimoon’ wordt een groot succes.

16 april 2008
De notariële akte wordt verleend voor de aankoop van een tweede loods (462m²) van het failliette bedrijf Carpet Yarns.

18 april 19 april 2008
Voor de eerste keer wordt een schooltoneel gebracht. ‘Let’s play a play’ werd geschreven door onze leerkrachten.

April – mei 2008
De leerlingen van 6 Ha – 6 IW gaan op studiereis naar Barcelona. De leerlingen van 6 STW nemen deel aan het Twinningsproject naar Marrakech. De leerlingen van de zevende specialisatiejaren gaan op buitenlandse aanvullende stages naar Alanya (Turkije).

Mei 2008
De leerlingenraad bouwt een eigen lokaal.

Mei 2008
Binnen het VTI van Diksmuide wordt een domoticacentrum opgericht.

29 juni 2008
Eddy Decaestecker gaat met zeven leerlingen van onze school gedurende drie weken op bouwkamp naar Bangladesh.

1 september 2008
Het 50ste schooljaar wordt feestelijk ingezet met een ballonnenwedstrijd. Aan de voorgevel worden zes grote banners en een nieuw logo onthuld.

3 oktober 2008
In het kader van 50 jaar VTI wordt aan de personeelsleden een verwendag aangeboden.

17 oktober 2008
Een optreden van Odiel Van Caeyzeke in zaal Lecca te Leke n.a.v. de 50ste verjaardag geniet veel bijval.

21 november 2008
De quizavond die georganiseerd wordt in het teken van het jubileumjaar kent een groot succes.

8 februari 2009

Het VTI viert zijn 50ste verjaardag met een feestelijke eucharistieviering in de decanale kerk van Diksmuide. De viering wordt voorgegaan door bisschop Roger Vangheluwe in concelebratie met alle priesters en diakens die verbonden waren/zijn met het VTI. Vanuit de verschillende studierichtingen brengen leerlingen gaven aan tijdens de offerande.

8 februari 2009

Na de feestviering in de kerk volgde er een feestelijke optocht naar het CC Kruispunt. Directeur Laleman opent er de academische zitting. Enkele gastsprekers nemen het woord : senator Yves Leterme, gouverneur P. Breyne, burgemeester L. Laridon en schepen van onderwijs M. De Keyrel.

Na het academisch moment volgt er een receptie die aangeboden werd door het stadsbestuur. Alle genodigden kregen de mogelijkheid om aan te schuiven voor een feestelijke maaltijd in Salons Saint Germain.

Maart 2009
Lokaal 4 wordt een informaticaklas. Iedere leerkracht kan dit lokaal reserveren om de ict-doelstellingen uit het leerplan te realiseren.

14 maart 2009

Voor de oud-personeelsleden werd tijdens dit jubileumjaar een verwendag georganiseerd. Met de paardentram trokken ze via de ‘Gevallen Engel’ in Sint-Jacobskapelle naar de oude site van het VTI op het H. Hartplein. Het middagmaal werd genomen in ‘de Capiello’. De dag werd afgesloten met een partijtje bowling.

17 maart 2009
Onze school organiseert een inleefweek van Zuster Methilda uit India.

17 maart 2009 – 20 maart 2009
Voor de derde maal krijgt onze school een inspectieteam over de vloer voor een doorlichting. Dit maal was het een gedifferentieerde doorlichting die slechts enkele aspecten van het schoolgebeuren inspecteerde.

24 april 2009
In samenwerking met TMF-stressfector werd de school omgetoverd in een heuse festivalsfeer. Voor onze leerlingen was dit een hoogtepunt in het feestjaar. DJ Wout was de centrale gast op het festival.

5 mei 2009
Voor het eerst wordt er een dag van het milieu en de gezondheid georganiseerd. De leerlingen konden via verschillende workshops deelnemen aan allerlei acties.

20 mei 2009
Het VTI krijgt koninklijk bezoek van prins Laurent. Ook Mieke Van Hecke, secretaris generaal van het Vlaams secretariaat van het katholiek onderwijs is aanwezig. De prominenten tekenden het gulden boek van de school en verklaarden de 50ste Opendag officieel voor geopend.

21 mei 2009
De 50ste Opendag  lokte weerom een grote massa mensen naar onze school. Het promotiefilmpje n.a.v. het jubileumjaar  werd een blikvanger.

29 mei 2009
De klaslokalen werden omgetoverd in verschillende decors. Om het kwartier kon men starten met een theaterwandeling doorheen de klassenblok. Treffende scènes werden er gebracht rond ‘oorlog en vrede’.

31 mei 2009
De ouderraad organiseert n.a.v. het jubileumjaar een sneukeltocht doorheen enkele deelgemeenten van Diksmuide.

30 juni 2009
Het jubileumfeest wordt afgesloten met een feestelijke personeelsbijeenkomst. Herman Dujardin en Dirk Maddelein nemen afscheid van het VTI.

1 juli 2009 – 4 juli 2009
Het jaarlijks schoolkamp wordt georganiseerd in Houtem. Voor de leerlingen beleven er onvergetelijke momenten.

1 september 2009
Op 1 september 2009 zijn er 700 leerlingen op school. Nog nooit kende onze school zo’n groot aantal leerlingen. De rode draad doorheen het nieuwe schooljaar vormt ‘Design 2010’. De nieuwe studierichting ‘het  7de specialisatiejaar Thuis- en bejaardenzorg’ gaat van start.

September 2009
De afdeling elektriciteit ondergaat onder impuls van enkele leerkrachten uit de afdelingen elektriciteit, hout en metaal een ware metamorfose.

3 oktober 2009
Vijf en zes Handel en IW trekken op studiereis naar Barcelona.

Oktober 2009
Labo mechanica wordt vernieuwd. Nieuwe pc’s, nieuwe didactische CNC-machines… werden aangekocht.

13 november 2009

Onder het oog van TV-‘Focus’ en samen met de provincie West-Vlaanderen kregen de leerlingen van het derde jaar basismechanica en hout  een workshop (‘Food rock’)  rond duurzame voeding.

30 januari 2010
Voor het eerst organiseert het VTI een ‘pre-Eskimoon’-fuif voor de leerlingen van het eerste tot en met het derde jaar. Vanaf 21 u.  werd de jaarlijkse Eskimoonparty georganiseerd.

1 februari 2010

Dit wordt een historische dag in het bestaan van het VTI van Diksmuide.De school telt een record aantal van  712 leerlingen.

10 februari 2010
Een 50-tal dolenthousiaste leerlingen en begeleidende personeelsleden trekken op skireis naar Oostenrijk.

15 februari 2010
De openbare aanbesteding voor de verbouwing van de aangekochte loodsen van het failliete bedrijf Carpet Yarns gaat door in het schoolrestaurant. De ruwbouw en afwerking wordt toegewezen aan de firma Six uit izegem, het sanitair aan de firma Dewaele uit Jabekke, de  elektriciteit aan de firma Decadt uit Pervijze en de stofafzuiginstallatie aan de firma Amotec uit Deerlijk.

Februari 2010
De verwarming in de werkplaatsen wordt vernieuwd. Er komt een aansluiting op aardgas. De werkplaatsen worden voortaan verwarmd met gasgestookte warme luchtblazers.

18 maart 2010
In samenwerking met Auxilios organiseert onze school een solliciatietraining en een jobbeurs voor de laatstejaars in de Boterhallen van Diksmuide.

2 maart 2010
Het VTI ontvangt 7 Marokkaanse leerlingen en drie begeleidende leerkrachten. Zij zijn gedurende een volledige week onze gasten.

19 april 2010
Voor het eerst organiseren we een buitenlandse studiereis voor de leerlingen van het vijfde jaar technieken naar Verona. Er staat een uitwisseling met een Don Boscoschool op het programma.

13 mei 2010
De 51ste Open Dag.

1 juni 2010
De verbouwingswerken aan de aangekochte loods van Carpet Yarns gaan van start.

2010-2019

1 september 2010
Het 6de leerjaar Kantoor wordt ingericht.

Het “Second teacher”-project wordt gelanceerd in het bso.

September 2010
De redactieraad van de schoolkrant ‘Contact’ viert de 50ste jaargang.

23 september 2010
De eerstesteenlegging vindt  plaats in aanwezigheid van o.a. Lies Laridon burgemeester van Diksmuide, Bercy Slegers politiek secretaris van Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits en tal van genodigden. E.H. W. Jonckheere sprak zijn zegen uit over het nieuwe bouwproject.

30 september 2010
De werkgroep gezondheid en milieu organiseert de eerste Gezondheids-, Milieu- en Veiligheidsdag.

December 2010
De leerlingen van 4 stw brengen doorheen de hele school kerstversiering aan.

December 2010
Op het einde van ieder trimester krijgen de leerlingen die 5 of meer pluspunten hebben behaald een kleine attentie (pluimpas).

17 januari 2011
De leerlingen van het zesde jaar tso en het 7de jaar bso nemen deel aan een sollicitatietraining en jobbeurs die georganiseerd wordt in samenwerking met Auxilios.

Februari 2011
De oud-personeelsleden ontmoeten elkaar in het Esenkasteel.

3 februari 2011
De hele school staat in het teken van cultuur.

25 februari 2011
Het schoolbestuur beslist om de samenwerking binnen de bestaande scholengemeenschap stop te zetten. Voorlopig fungeren het college en het VTI als autonome scholen verder.

Maart 2011
De leerlingen van LC construeren  een bijkomende  overdekte speelplaats.

Leerlingen behalen een finaleplaats in extern georganiseerde wedstrijden : de Voorleeskampioen, Elektrochallenge, SKF…

April 2011
Enkele leden van de werkgroep gezondheid en milieu leggen een  zithoek  aan voor de personeelsleden.

9 mei 2011
Onze school krijgt inspectie voor het GOK-beleid. We behalen een maximumscore van 3.8 op 4!

16 mei 2011
Alle buitenlandse studiereizen hebben op hetzelfde moment plaats.

5 bso : Amsterdam / 5 technieken : Verona / 5 HA-IW : Barcelona / 5 STW : Marrakech.
6de jaars : Parijs / 7 bso : Turkije.

30 mei  2011
Voor het eerst trekken de leerlingen van de eerste graad op studiereis naar Disney-Parijs.

2 juni 2011
Tijdens de 52ste Open Dag bezoeken een 3000-tal mensen ons VTI. Tijdens de Open Dag wordt een modeshow georganiseerd met bewoners uit de omliggende RVT’s.

juli 2011
De leerlingen van de eerste en de tweede graad beleven een spetterend schoolkamp.

september 2011
Het project OKIDO ‘Onderwijskosten in de Outlook’ gaat van start.

oktober 2011
De afdeling lassen-constructie bouwt een magazijn voor de afdeling mechanica.

De verbouwingswerken aan ‘New Carpet’ zijn volop in uitvoering.

november 2011
De leerlingen van het 7de jaar fotolassen bouwen een nieuw afdak op de speelplaats.

februari 2012
Onze school ontvangt het label van “oudervriendelijke school”!

De akte de aankoopakte wordt ondertekend voor  de woning op het kruispunt Woumenweg – Cardijnlaan.

De gedichtendag werd georganiseerd met als thema ‘VTI Diksmuide onder stroom’!

De leerlingen van de tweede graad beleven een onvergetelijke skireis.

maart 2012
Tijdens de gemeenschappelijke personeelsvergadering VTI-College wordt een quiz gespeeld. De quizmasters Tom Durie en Stephanie Maes leiden alles in goede banen.

april 2012

Leerlingen en leerkrachten uit onze Marokkaanse partnerschool komen naar Diksmuide.

mei 2012
Op de vooravond van de open dag werd het nieuwe gebouwencomplex ‘New Carpet’ plechtig geopend.
Na een sfeervolle viering in de decanale kerk volgde een academische zitting op school. Deze werd o.a. bijgewoond door Mieke Vanhecke (secretaris generaal VVKSO), Carl Decaluwé (gouverneur West-Vlaanderen).  De Koninklijke Harmonie ‘De Woudfanfare’ verzorgde een muzikale optocht naar het nieuwe gebouw.

Het VTI organiseert een schooltoneel ‘ART-TV’. De regie lag in handen van leerkracht Véronique Buggenhout.

Juni 2012

Babyboom : in de voorbije drie jaren werden er 41 kinderen geboren bij de personeelsleden.

We nemen afscheid van Jozef Boone als voorzitter van de ouderraad.

Juli 2012

De 10de editie van het schoolkamp gaat door in de Ardennen.

September 2012
Het schooljaar start onder het thema “Olympische verbondenheid”.

Leerkracht Tommy Es wordt door het schoolbestuur aangesteld als nieuwe Technisch Adviseur Coördinator in opvolging van Koen Geldof.

Johan Verbouw wordt de nieuwe voorzitter van onze ouderraad.

Voor het eerst wordt er gewerkt met een digitale agenda.

De GMV-dag (gezondheid-milieu-veiligheid) kent een groot succes.

Oktober 2012
De verwarmingsinstallatie in de klassenblok wordt vervangen.

November 2012

Een nieuwe CNC-machine wordt in gebruik genomen in de houtafdeling.

De school wordt een hele dag ondergedompeld in cultuur.

Op het kruispunt Woumenweg – Cardijnlaan organiseert de provincie een rampoefening waarbij de leerlingen moesten worden geëvacueerd.

Februari 2013

Voor het eerst wordt er een lesmarathon georganiseerd.  Met de opbrengst steunen we het project van collega Martine Coussement in Burkina Faso.

Mei 2013

Het schooltoneel ‘Grimmig’ krijgt lovende reacties. De drijvende krachten bij deze productie van hoog niveau zijn leerkrachten Xandrien Depickere en Koen Van de Voorde.

De afdeling lassen-constructie werkt mee aan de projecten ‘reuzenbouw’ en ‘botenbouw’.

De leerlingen van het vijfde, zesde en het zevende jaar gaan op buitenlandse studiereis.

De leerlingen van de eerste graad trekken op studiereis naar ‘Disneyland Parijs’.

Juni 2013

Tijdens een reflectiedag wordt ‘onze pastoraal op school’ onder de loep genomen.

Collega Patrick Desender gaat met pensioen.

September 2013

Het VTI kent een recordaantal leerlingen (730)!

Het schooljaar start onder het thema “Doorheen vuur, water, lucht en aarde Elk-Ander ontmoeten”.

De houtafdeling doorbreekt de kaap van 100 leerlingen.

Twee nieuwe studierichtingen worden er georganiseerd : bso elektrische installaties + tso elektromechanica

Oktober 2013

De culturele werkgroep organiseert een pedagogische studiedag in Brugge.

November 2013

De werkplaatsen mechanica en lassen worden grondig gerenoveerd.

Vier nieuwe lokalen worden ingericht voor de studierichtingen handel en kantoor.

De herdenkingsviering voor onze overleden leerlingen en personeelsleden gaat door in de kerk van Beerst. Carmino Bohez gaat voor in de viering.

De ouderraad brengt reflecterende stroken aan op de fietsen.

December 2013

Voor het eerst organiseert de leerlingenraad een themadag. Heel wat leerlingen en personeelsleden waren verkleed als boer of boerin.

Februari 2014

Niels de Stadtsbader (peter Damiaanactie) feliciteert de leerlingen tijdens de mondiale dag voor de verkoop van stiften t.w.v. ruim 5000 euro t.v.v. Damiaan.

Voor de derde keer komen de leerlingen en de leerkrachten van het Lycée Mohammed VI uit Marrakech op bezoek in het VTI.

Mei 2014

De ouderraad organiseert haar jaarlijkse sneukelroute op 1 mei.

De leerlingen van het vijfde, zesde en het zevende jaar gaan op buitenlandse studiereis.

De leerlingen van de eerste graad trekken op studiereis naar ‘Disneyland Parijs’.

Er wort hevig gesupporterd voor de Rode Duivels op het WK tijdens onze themadag "Summer in Brasil".

Juni 2014

De ouderraad neemt afscheid van Ingrid Vertommen.

Frans Degryse, de onderhoudsman, gaat op pensioen.

Marijke, de enige muziekleerkracht op school, gaat ook op pensioen.

Juli 2014

Het schoolkamp wordt opnieuw een success!

September 2014

784 leerlingen starten het nieuwe schooljaar in onze school! 124 onder hen zijn eerstejaars.

Oktober 2014

De leerlingenraad gaat op vormingsweekend en bespreekt er allerhande voorstellen van leerlingen.

5HB en 7BSC nemen deel aan de opbouw van het evenement "Lichtfront". Ze bouwen een houten constructie op de site aan de Ijzertoren.

November 2014

De "Dag van het kind" wordt ook op onze school onder de aandacht gebracht. De leerlingen uit STW organiseren activiteiten om de rechten van het kind aan te kaarten.

Januari 2015

Heel wat oud-personeelsleden bezoeken onze school en genieten van een gezellig samenzijn.

Er wordt werk gemaakt van de verbouwingen van de oude turnzaal. Tegen het einde van het schooljaar zouden hierin heel wat nieuwe lokalen gevestigd moeten zijn.

Ook de werkplaats lassen wordt onder handen genomen.

Februari 2015

"VTI eat & meet" vindt voor het eerst plaats. Een ontmoetingsmoment tussen oud-leerlingen en leerkrachten.

Er wordt een piepconcert gehouden op onze school tegen de geplande besparingsmaatregelen in het onderwijs.

De eskimoonfuif wordt opnieuw een succes.

Mei 2015

Het schooltoneel "Xveria, land van verloren zielen" wordt tot 4 maal vertoond. De toeschouwers zijn enthousiast!

Todayland, een kleinschalig festival, wordt georganiseerd op onze school. Ambiance verzekerd!

Op de open dag worden de nieuwe lokalen in de B-blok plechtig ingehuldigd.

Juni 2015

Heel wat 6des en 7des nemen afscheid van onze school op de proclamatie.

September 2015

777 leerlingen starten het nieuwe schooljaar op onze school.

"Like" is het pastorale jaarthema

Oktober 2015

CERA schenkt € 1500 voor de inrichting van een lokaal voor leerlingenbegeleiding

November 2015

De leerlingen van 5 Kantoor organiseren allerlei acties voor het goede doel "Rode Neuzen".

De promocoampagne i.v.m. zwerfvuil 'Ge wit woa dajt kunt steken' wordt opgenomen in onze school. Freddy De Vadder is de centrale figuur.

Februari 2016

Het Vrij Technisch instituut en het Sint-Aloysiuscollege breiden hun samenwerking uit. Voortaan vormen ze de scholengemeenschap 'Sint-Niklaas'. De slogan luidt: 'Laat je talenten groeien'.

In het teken van Lichtmis werden alle personeelsleden van het VTI met een jong kindje uitgenodigd op de Lichtmisviering.

April 2016

Onze school breidt uit. Het schoolbestuur koopt een lodds aan met een bebouwde oppervlakte van 1750 m2.

Leerlingen tonen hun talenten in een spetterende show 'VTI's got talent'.

Mei 2016

De afdeling hout inversteert in een CNC-gestuurde pennenbank.

De afdeling hout neemt deel aan het wereldrecord vogellkast. Zij maken 'de grootste nestkast ter wereld' die geplaatst wordt in de Fintele (Lo-Reninge).

Juni 2016

Een record aantal leerlingen (170) studeert af in het zesde en zevende jaar.

Johan Verbouw neemt afscheid als voorzitter van onze ouderraad.

Drie personeelsleden gaan met pensioen: Miriam D'Haene (adjunct-directeur), Willy Soen (opvoeder) en Martine Coussement (leerkracht).

Juli 2016

Zeven leerlingen en twee begeleiders trekken gedurende een volledige maand met Damiaan op bouwkamp naar India.

September 2016

Op 1 september telt de schoolpopulatie 763 leerlingen.

Tommy Es wordt technisch directeur van het VTI.

Jürgen Desmedt wordt de nieuwe preventieadviseur.

Sonja Calie engageert zich als nieuwe voorzitter van onze ouderraad.

'Een rots om op te bouwen' is het pastorale jaarthema.

November 2016

De tweede solidariteistquiz is een groot succes.

Februari 2017

Voor de laatste mal wordt een kaarting georganiseerd.

De themadag ‘Leger’ kent een groot succes.

Maart 2017

Klas 6 Ha behaalt met hun virtueel bedrijf goud op de Cofeb-beurs.

Alle leerlingen krijgen tijdens de culturele dag een cultuurbad.

Het schoolbestuur koopt een nieuwe loods met een oppervlakte van 1820 m² aan. De afdeling elektriciteit neemt er zijn intrek.

April 2017

In de boterhallen wordt een quiz georganiseerd tvv ons bouwkamp naar Nepal.

De lesmarathon brengt €700 op voor het goede doel.

Mei 2017

Zara Cottry en Ward Dejonckheere uit het 6de jaar elektrische installatietechnieken behalen met hun eindwerk ‘Meetstation om de drukte in de treinen te monitoren’ de eerste prijs in de BERT-wedstrijd. (Belgian Railways Competention for Technicus)

Leerlingen en personeelsleden schitteren in CC Kruispunt tijdens het schooltoneel ‘Focus’. De tekst en de regie komt van leerkracht Xandrien Depickere.

De eerste graad trekt naar Disneyland.

Juni 2017

Onze school krijgt een uitmuntend rapport van de GOK-inspectie.

2017-2018

September 2017

Op 1 september start de nieuwe studierichting 7de specialisatiejaar Se-n-Se (Secundair na Secundair) Industriële onderhoudstechnieken.

Het duaal leren wordt als proefproject ingevoerd in het 5de jaar Lassen-constructie. Deze leerlingen volgen per week 20 uur les op de werkplek.

Het nieuwe schooljaar start onder het pastorale thema ‘Kijk eens door een andere bril’.

Het schoolkrantje ‘Contact’ wordt niet meer uitgegeven. De informatie wordt wekelijks verspreid via een digitale nieuwsbrief en via de sociale media.

Alle leerlingen van het 3de jaar tso en het 3de jaar onthaal en retail stappen in het laptopproject.

Oktober 2017

De nieuwe bisschop Lode Aerts gaat in gesprek met onze leerlingen.

November 2017

De afdelingen elektriciteit en metaal maken originele kerstverlichting voor de gemeente Woumen.

Januari 2018

De namen Vrij Technisch Instituut en St.-Aloysiuscollege verdwijnen. De gemeenschappelijke naam wordt ’t Saam campus Cardijn&Aloysius.

Februari 2018

De 15de editie van de schoolfuif Eskimoon in de Boterhallen van Diksmuide kent een recordopkomst.

Tijdens de krokusvakantie trekken de leerlingen van de eerste en de tweede graad op skireis.

Maart 2018

De school krijgt subsidies van de provincie voor het vergroeningsproject. Zo’n 200 bomen en struiken worden gepland.

Drie leerlingen uit de studierichting industriële wetenschappen gaan door in de Wiskundeolympiade.

April 2018

Leerlingen en personeelsleden tonen hun talent tijdens het spektakel ‘Vti’s got talent’

’t Saam campus Cardijn behaalt een finaleplaats in de MNM-wedstrijd ‘De strafste school’. Tom De Cock en Nora Gharib leggen een weg af doorheen “ ’t Saam airport”.

Mei 2018

Het nieuwe sanitair blok op de speelplaats wordt in gebruik genomen.

Tijdens de open dag organiseert de afdeling Onthaal en retail een treffende modeshow.

Het schooljaar wordt afgesloten met een muziekfestival op school ‘Todayland’

2018-2019

September 2018

1 september : de start van het 60ste schooljaar ! De leerlingen worden ontvangen in retro stijl.

Als pastoraal thema wordt gekozen ‘Stap je mee?’.

De leerlingen van het 6de jaar tso en 7de jaar bso trekken op buitenlandse studiereis naar Bulgarije, Berlijn, Verona, Barcelona.

Stadsdichter Maarten Inghels maakt een rondvaart met een vlot op de Ijzer. Het vlot werd gemaakt door de leerlingen van de houtbewerking.

De leerlingen van het 5de jaar Lassen-constructie en het 5de jaar Elektrische installaties krijgen de kans om het traject duaal leren te volgen.

Oktober 2018

Op de GMV-dag worden activiteiten georganiseerd rond gezondheid – milieu en veiligheid.

In het kader van het vergroeningsproject wordt een poel en een buitenklas aangelegd.

November 2018

Voor het eerst wordt een gemeenschappeljike viering voor de overleden leerlingen van ’t Saam campus Cardijn&Aloysius georganiseerd in de decanale kerk van Diksmuide.

De derde solidariteitsquiz is een groot succes;